ECMS LTD.

สัมมนาออนไลน์

webinars-ecms

เกี่ยวกับสัมมนาออนไลน์ของเรา

ECMS ขอเชิญท่านเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์เกี่ยวกับ ECO ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน โดยสัมมนา ECO ของเราจะเน้นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะครอบคลุมหัวข้อที่หลากหลาย อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกี่ยวข้องกับการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เทคโนโลยีและเครื่องมือประหยัดพลังงาน พลาสติกชีวภาพและพลาสติกรีไซเคิล โลจิสติกส์ รวมถึงการนำเสนอวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง

สัมมนาออนไลน์ที่กำลังจะจัดขึ้น

[สัมมนาออนไลน์ฟรี]

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์หลังสร้างฐานข้อมูลด้วยทฤษฎี (การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ / การวิเคราะห์แบบย้อนกลับ / การทำเหมืองข้อมูล และกระบวนการวิเคราะห์ด้วยรูปภาพ) ในเซสชั่นที่ 2 เราจะแบ่งปันข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI)

ผู้จัด: Hitachi High-Tech (Thailand) Ltd.
วัน : พุธ 12 มิ.ย. 2567
เวลา : 13:30-15:00 น.

[สัมมนาออนไลน์ฟรี]

ในเซสชั่นที่ 3 เราจะสรุปสาระสำคัญจากสัมมนาครั้งที่ 1 – 2 พร้อมทั้งนำเสนอภาพรวมของเทคนิคที่จำเป็นสำหรับการยกระดับประสิทธิภาพการวิจัยและพัฒนา (R&D) รวมถึงคุณลักษณะของเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการบรรลุเป้าหมายนี้
ผู้จัด: Hitachi High-Tech (Thailand) Ltd.
วัน : พุธ 17 ก.ค. 2567
เวลา : 13:30-15:00 น.

[สัมมนาออนไลน์ฟรี]

สัมมนาครั้งนี้ Taiyo Gases ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัท Nippon Sanso ผู้ผลิตและจำหน่ายก๊าซชั้นนำ จะมาถ่ายทอดความรู้และแนวทางในการจัดการก๊าซภายในโรงงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งในด้านการประหยัดพลังงาน รวมถึงวิธีการจัดการที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ยังจะมีการแบ่งปันกรณีศึกษาเกี่ยวกับการนำไฮโดรเจน ซึ่งกำลังได้รับความสนใจในฐานะพลังงานทางเลือกยุคใหม่จากภาคอุตสาหกรรมทั่วโลก มาใช้ประโยชน์ในองค์กรด้วย

ผู้จัด: Taiyo Gases Co., Ltd.

วัน : พฤหัสบดี 18 ก.ค. 2567
เวลา : 13:30-15:00 น.

[สัมมนาออนไลน์ฟรี]

ในเซสชั่นที่ 4 นี้ เราจะแบ่งปันตัวอย่างการใช้งาน AI ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเคมี พลาสติก และอุตสาหกรรมโลหะวัสดุ ตัวเร่งปฏิกิริยา เซมิคอนดักเตอร์ และอุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์ เพื่อลดระยะเวลาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รวมถึงประเด็นสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่ประสบความสำเร็จ
ผู้จัด: Hitachi High-Tech (Thailand) Ltd.
วัน : พุธ 21 ส.ค. 2567
เวลา : 13:30-15:00 น.

[สัมมนาออนไลน์ฟรี]

สัมมนาครั้งนี้ Taiyo Gases ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัท Nippon Sanso ผู้ผลิตและจำหน่ายก๊าซชั้นนำ จะมาถ่ายทอดความรู้และแนวทางในการจัดการก๊าซภายในโรงงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งในด้านการประหยัดพลังงาน รวมถึงวิธีการจัดการที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ยังจะมีการแบ่งปันกรณีศึกษาเกี่ยวกับการนำไฮโดรเจน ซึ่งกำลังได้รับความสนใจในฐานะพลังงานทางเลือกยุคใหม่จากภาคอุตสาหกรรมทั่วโลก มาใช้ประโยชน์ในองค์กรด้วย

ผู้จัด: Taiyo Gases Co., Ltd.

วัน : พฤหัสบดี 18 ก.ค. 2567
เวลา : 13:30-15:00 น.

[สัมมนาออนไลน์ฟรี]

ในเซสชั่นที่ 6 นี้ เราจะแบ่งปันตัวอย่างการใช้งาน AI ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับตัวเร่งปฏิกิริยา อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ และอุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์ เพื่อลดระยะเวลาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รวมถึงประเด็นสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่ประสบความสำเร็จ
ผู้จัด: Hitachi High-Tech (Thailand) Ltd.
วันที่ : พุธ 18 ก.ย. 2567
เวลา : 13:30-15:00 น.

สัมมนาออนไลน์ที่ผ่านมา

[สัมมนาออนไลน์ฟรี]

~วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพและลดระยะเวลาในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่~ประเทศไทย เป็นประเทศผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่สำคัญ ซึ่งในระยะไม่กี่ปีที่ผ่านมา เรากำลังจะปรับตัวให้กลายเป็นฐานการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ไฟฟ้า EV
ผู้จัด: Dentsu Soken (Thailand) Limited
วัน : พุธ 29 พ.ค. 2567
เวลา : 13:30 -15:00 น.

[สัมมนาออนไลน์ฟรี]

~เปรียบเทียบเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลด้วย AI พร้อมแสดงฟีเจอร์เด่นของแต่ละระบบ~ บริษัท Hitachi จะมานำเสนอโซลูชัน “Materials Informatics” โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ หรือ (AI) เป็นแกนหลักสำหรับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D)
ผู้จัด: Hitachi High-Tech (Thailand) Ltd.
วัน : พุธ 24 เม.ย. 2567
เวลา : 13:30-15:00 น.

[สัมมนาออนไลน์ฟรี]

วิเคราะห์สถานะการทำงานของอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับการระบุจุดที่มีการใช้อุปกรณ์ที่ไม่ถูกต้องหรือมีการใช้ไฟฟ้าโดยไม่จำเป็น พร้อมข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่สำคัญในการใช้พลังงานอย่างไรให้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัน : พุธ 13 มี.ค. 2567
เวลา : 13:30 -15:00 น.

[สัมมนาออนไลน์ฟรี]

โดยการเพิ่มประสิทธิภาพขบวนการขึ้นรูปพลาสติกด้วย AI เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการผลิตที่มีสเถียรภาพโดยใช้วัสดุ ECO พร้อมลดข้อบกพร่องในกระบวนการฉีดขึ้นรูป และช่วยให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงได้อย่างมีเสถียรภาพ
วัน : พุธ 24 ม.ค. 2567
เวลา : 13:30 -15:00 น.

[สัมมนาออนไลน์ฟรี]

วิธีลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) ในอุตสาหกรรมเกษตร และวิธีการทำธุรกิจ  พร้อมลดต้นทุนในการใช้ปุ๋ย และลดความเสียหายต่อดินที่เกิดจากปุ๋ยเคมี

วัน : พุธ 13 ธ.ค. 2566
เวลา : 13:30 -15:00 น.

[สัมมนาออนไลน์ฟรี]

แนะนําตำแหน่งงานที่มีเงินเดือนและค่าตอบแทนสูงพร้อมขั้นตอนการสมัครงาน (เราจะแนะนำบริษัทที่คุณสามารถทำงานเป็นระยะเวลานานโดยได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการสูงในบริษัทชั้นนำที่ญี่ปุ่น โดยใช้วีซ่าทำงานด้านวิศวกรรม มนุษยศาสตร์ และงานระหว่างประเทศ)
วัน : เสาร์ 9 ธ.ค. 2566
เวลา : 13:30 -15:00 น.

[สัมมนาออนไลน์ฟรี]

และแนวทางการแก้ไขปัญหาการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) อัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับ CBAM และกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลดการปล่อยก๊าซ CO2
วัน : พุธ 24 ม.ค. 2567
เวลา : 13:30 -15:00 น.

[สัมมนาออนไลน์ฟรี]

แนะนําตำแหน่งงานที่มีเงินเดือนและค่าตอบแทนสูงพร้อมขั้นตอนการสมัครงาน (เราจะแนะนำบริษัทที่คุณสามารถทำงานเป็นระยะเวลานานโดยได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการสูงในบริษัทชั้นนำที่ญี่ปุ่น โดยใช้วีซ่าทำงานด้านวิศวกรรม มนุษยศาสตร์ และงานระหว่างประเทศ)
วัน : เสาร์ 11 พ.ย. 2566
เวลา : 13:30 -15:00 น.

[สัมมนาออนไลน์ฟรี]

ที่สามารถรวบรวม Lead ได้ 1,000 รายชื่อ ภายในไม่กี่เดือนโดยการใช้งบประมาณเพียงนิดเดียวเท่านั้น! มาดูกันว่าภาพรวมของการตลาดออนไลน์ในบริบทของธุรกิจแบบ B2B ว่าอะไรทำได้และอะไรทำไม่ได้บ้าง
วัน : อังคาร 7 พ.ย. 2566
เวลา : 13:30 -15:00 น.

[สัมมนาออนไลน์ฟรี]

กฎระเบียบระดับสากล/ไทย และ CBAM นโยบายของบริษัทใหญ่ๆ
ผลกระทบที่มีต่อซัพพลายเอร์ กระแสด้านคาร์บอนในประเทศไทยเป็นอย่างไร และต้องเตรียมการอะไรบ้างในปัจจุบัน?
วัน : พุธ 15 พ.ย. 2566
เวลา : 13:30 -15:00 น.

[สัมมนาออนไลน์ฟรี]

เทคโนโลยีใหม่สำหรับการตรวจสอบการรั่วของก๊าซ / อากาศ / ไอน้ำ และลดการใช้พลังงานของเครื่องปรับอากาศ เพื่อลดต้นทุนด้านพลังงานและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการนำเสนอเทคนิคและเครื่องมือที่ทันสมัยที่สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในโรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
วัน : พฤหัสบดี 6 ก.ค. 2566
เวลา : 13:30 -15:00 น.

[สัมมนาออนไลน์ฟรี]

พร้อมตอบสนองต่อกฎระเบียบการขนส่งทั้งในไทยและต่างประเทศอย่างมืออาชีพ ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการปรับปรุงกระบวนการโลจิสติกส์ให้ดียิ่งขึ้น โดยเน้นการแก้ไขปัญหาที่พบบ่อยและแสดงตัวอย่างการจัดการตามเคสที่เคยเกิดขึ้นในอดีต
วัน : พฤหัสบดี 29 มิ.ย. 2566
เวลา : 10:30-12:00 น.

[สัมมนาออนไลน์ฟรี]

ตระหนักถึงเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยใช้วัสดุชีวภาพในประเทศไทย พร้อมแนวคิดเกี่ยวกับวิธีการสร้างตลาดใหม่ และโอกาสทางธุรกิจในอนาคต สำหรับนักลงทุน เจ้าของธุรกิจ และนักพัฒนาธุรกิจที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
วัน : พุธ 24 พ.ค. 2566
เวลา : 13:30 -15:00 น.

[สัมมนาออนไลน์ฟรี]

ด้วยการจำลองเส้นทางการขนส่ง และคำนวณค่าขนส่งจากการส่งสินค้าโดยรวม บริษัท Suzuyo จะมาเล่ารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพ โดยการจำลองเส้นทางการขนส่งและการรวมสินค้าพร้อมตัวอย่างรายละเอียดเพิ่มเติม
วัน : พฤหัสบดี 18 พ.ค. 2566
เวลา : 13:30 -15:00 น.

[สัมมนาออนไลน์ฟรี]

“วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยกระบวนการ R&D โดยใช้ AI” ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ด้วยการพัฒนาด้วย AI และวิธีการเรียนรู้ของ machine learning ที่ล้ำสมัย ทำให้สามารถค้นหารูปแบบที่มีความเป็นไปได้ที่จะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดได้ง่ายขึ้นด้วยความแม่นยำที่สูงขึ้น
วัน : พุธ 17 พ.ย. 2566
เวลา : 13:30-15:00 น.

[สัมมนาออนไลน์ฟรี]

ร่วมแบ่งปันทิศทางและแนวโน้ม การจัดการในประเทศไทย โดยบริษัท Suzuyo ซึ่งเป็นบริษัทโลจิสติกส์ครบวงจรรายใหญ่ จะมาแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับวิธีจัดการกับสินค้าอันตรายในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ พร้อมเนื้อหาที่เกี่ยวกับประเภทของสินค้าอันตรายในประเทศไทย, จุดสำคัญในการนำเข้า / ส่งออก สินค้า และแนวโน้มของนโยบายและระเบียบภาครัฐ

วัน : พฤหัสบดี 30 มี.ค. 2566
เวลา : 10:30-12:00 น.

[สัมมนาออนไลน์ฟรี]

~เทรนวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย~ บริษัท Hitachi High-Tech (Thailand) Ltd. จะมาแนะนำแนวโน้มของตลาดพลาสติกชีวภาพและพลาสติกรีไซเคิลรวมไปถึงลักษณะวัสดุแต่ละชนิดในประเทศไทย พร้อมไบโอพลาสติกที่ทำมาจากมันสำปะหลังที่ทางบริษัทกำลังพัฒนาอยู่ในขณะนี้
วัน : พุธ 22 มี.ค. 2566
เวลา : 13:30 -15:00 น.

[สัมมนาออนไลน์ฟรี]

เพื่อลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ด้วยกระบวนการทางด้าน ECO ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บริษัท Suzuyo จะมาพูดเกี่ยวกับวิธีการจำลองการปล่อย CO2 การเปลี่ยนขนาดและประเภทของรถขนส่ง การเพิ่มประสิทธิภาพในเส้นทางโลจิสติกส์โดยรวม และอื่นๆ
วัน : พฤหัสบดี 23 ก.พ. 2566
เวลา : 13:30 -15:00 น.

ความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมสัมมนา

เป็นความรู้ที่ดีมากค่ะ สำหรับการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่อาจช่วยลดภาวะโลกร้อนและมลภาวะเป็นพิษต่างๆได้...อยากให้ต่อยอดต่อไปเรื่อยๆ ค่ะ

คุณพรพรรณ

ขอบคุณที่สร้างการอบรมให้ความรู้เหล่านี้นะครับ ผมเป็นนิสิตปริญาเอกที่ทำงานวิจัยเกี่ยวกับพลาสติกชีวภาพชนิดพีเอชเอและจะเป็นโอกาสที่ดีมากที่ได้พูดคุยปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านพลาสติกครับ

K. Authen นิสิตปริญาเอก

ไม่ค่อยมีความรู้ในเรื่องเกียวกับสารเคมีอันตรายและการจัดเก็บ ส่วนใหญ่จะรู้แค่วิธีดำเนินการคร่าวๆ การอบรมครั้งนี้เลยสามารถให้มีความรู้และการจัดการได้มากยิ่งขึ้น

K. PIengmon

ขอบพระคุณมากในองค์ความรู้จากประสบการณ์ที่นำมาถ่ายทอดให้กับคนทั่วไปได้รับทราบและเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่สนใจและจัดการศึกษาที่ตอบสนองต่อการสนับสนุนกระบวนการผลิตให้ได้ผลผลิตที่มีแนวโน้มในอนาคตได้ค่ะ

คุณพรพรรณ

วิทยากรมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์มาก ชื่นชม วิสัยทัศน์ ของท่าน และโครงการส่งเสริมด้านเกษตร ในประเทศไทย ถ้ามีภาระงานส่วนใด ผมสามารถสนับสนุน หรือผลักดันให้ประสบความสำเร็จได้ ผมยินดีครับ ขอบคุณครับ

คุณสมชาย
earth, hands, keep-3719056.jpg
save money by saving the planet
ในปัจจุบันที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมกลายเป็นเรื่องที่สำคัญอันดับแรกสำหรับธุรกิจทั่วโลก ในขณะที่บริษัทต่างๆ ก็มีความมุ่งมั่นที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เพื่อช่วยลดผลกระทบของวิกฤตภาวะโลกร้อน และธุรกิจต่างๆ ก็มีความประสงค์ที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
และ ECMS เอง ก็มีเป้าหมายในการขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม และเสนอโซลูชันให้กับเหล่า ECO ที่จะมาช่วยในการเพิ่มผลกำไรทางธุรกิจ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน พลาสติกชีวภาพและพลาสติกรีไซเคิล ไปจนถึงกลยุทธ์การลดค่าใช้จ่าย ซึ่งโซลูชันเหล่านี้จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมีส่วนช่วยให้โลกของเรายั่งยืนมากขึ้น

คำถามที่พบบ่อย

สัมมนาออนไลน์ของเราจะครอบคลุมหัวข้อต่างๆ มากมายที่เกี่ยวข้องกับ [ECO] อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกี่ยวข้องกับการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เทคโนโลยีและเครื่องมือประหยัดพลังงาน พลาสติกชีวภาพและพลาสติกรีไซเคิล โลจิสติกส์ รวมถึงการนำเสนอวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรม

หากคุณต้องการลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ เพียงแค่เข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ของเรา (www.ecms.co.th) และคลิกไปที่เมนู “สัมมนาออนไลน์” และไปที่ส่วนของ (สัมมนาออนไลน์ที่กำลังจะจัดขึ้น) คลิกเลือกสัมมนาที่คุณสนใจและกดสมัคร จากนั้นก็กรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียน และทางทีมงานจะส่งลิงค์เข้าห้องสัมมนา ก่อนวันเข้าร่วมสัมมนา 1-2 วันผ่านทางอีเมล

ใช่ ทางเรามีใบรับรองการเข้าร่วมสำหรับผู้ที่ต้องการใบรับรอง โปรดติดต่อทีมสนับสนุนของเรา หรือสามารถติ๊กในช่องขอรับใบรับรองได้ในฟอร์มการลงทะเบียน (*ทั้งนี้การขอรับใบรับรองจะขึ้นอยู่กับแต่ละสัมมนาและข้อตกลงของทางพาร์ทเนอร์ที่จัดงานสัมมนานั้นๆ)

ใช่ เรามีวีดีโอย้อนหลัง (*ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของทางพาร์ทเนอร์ เช่น ท่านที่ต้องการจะดูสัมมนาย้อนหลังจะต้องตอบแบบสอบถามก่อนการเข้ารับชมวีดีโอ)

ระยะเวลาในการสัมมนาออนไลน์ส่วนใหญ่ของเราจะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที รวมเวลาช่วงถาม-ตอบ

คุณสามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับงานสัมมนาออนไลน์ได้ที่ เว็บไซต์ www.ecms.co.th/webinars/ และทาง Facebook  www.web.facebook.com/ECMS2020 ทางเราจะประกาศและอัพเดทสัมมนาใหม่ๆ ตามช่องทางเหล่านี้

พันธมิตรของเรา

ที่ ECMS เรานำเสนอโซลูชั่น เพื่อเสริมสร้างกลุ่มองค์กร ECO