ECMS LTD.

สัมมนาออนไลน์ฟรี

สำหรับผู้บริหาร / ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) นักวิเคราะห์ข้อมูลและนักวิทยาศาสตร์

ปัญหาหลักในการวิจัยและพัฒนา (R&D)
ในประเทศไทยปัจจุบัน
และวิธีแก้ไขปรับปรุงผลิตภาพให้ดียิ่งขึ้น

~เปรียบเทียบเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลด้วย AI
พร้อมแสดงฟีเจอร์เด่นของแต่ละระบบ~

วันพุธ ที่ 24 เมษายน 2567 13:30-15:00 น.
ภาษาญี่ปุ่น และภาษาไทย
(มีล่ามแปลภาษาในระหว่างการสัมมนา)

R&D-ecms

ท่านกำลังประสบปัญหาดังต่อไปนี้ ในกระบวนการ การวิจัยและพัฒนา (R&D) กับผลิตภัณฑ์ของท่านอยู่หรือไม่?

ปัจจุบัน ความต้องการของตลาดเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เมื่อเทียบกับอดีต ด้วยเหตุนี้ บริษัทต่างๆ จึงจำเป็นต้องเร่งพัฒนาและนำเสนอวัสดุและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับลดระยะเวลาในกระบวนการผลิต (lead time) ให้สั้นลง เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าอย่างทันท่วงทีและรวดเร็ว

อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) ในปัจจุบันยังคงต้องอาศัยประสบการณ์และความชำนาญของนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญเป็นหลัก และดำเนินการผ่านกระบวนการที่ใช้แรงงานจำนวนมากในกระบวนการผลิตสินค้า
R&D-ecms
ด้วยสภาวะการณ์ที่ความต้องการของตลาดเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หลายบริษัทจึงหันมาให้ความสนใจกับ “การพัฒนาที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล” (data-driven development) มากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขัน

ประเด็นสำคัญในการพัฒนาแบบขับเคลื่อนด้วยข้อมูลนี้ คือการนำปัญญาประดิษฐ์ (AI) และระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ เพื่อรวบรวมข้อมูลจากเอกสารวรรณกรรมและข้อมูลการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดการข้อมูลการทดลองแบบรวมศูนย์อย่างเป็นระบบจากส่วนกลาง

สิ่งสำคัญที่องค์กรจำเป็นต้องมีในการพัฒนาแบบขับเคลื่อนด้วยข้อมูลนั้น คือการนำเทคนิคและเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลสมัยใหม่ที่หลากหลายมาใช้ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์และคาดการณ์ชุดข้อมูลที่ดีที่สุดและตรงตามความต้องการของตลาดและลูกค้าได้อย่างแม่นยำ
ai-ecms

ในครั้งนี้ บริษัท Hitachi Hi-Tech ซึ่งเป็นบริษัทการค้าหลักของกลุ่มบริษัท Hitachi จะมานำเสนอโซลูชัน “Materials Informatics” โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ หรือ (AI) เป็นแกนหลักสำหรับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D)

ทางบริษัทจะจัดงานสัมมนาออนไลน์ทั้งหมด 6 ครั้ง เพื่อแชร์หัวข้อและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ Materials Informatics โดยผู้เข้าร่วมจะได้รับความรู้ที่จะช่วยยกระดับประสิทธิภาพงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) ดังนี้

สำหรับผู้สนใจ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อเรียนรู้เทคนิคและนวัตกรรมการใช้ AI และ Materials Informatics มาใช้ในงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) ได้อย่างครบถ้วน
R&D-ecms

หัวข้องานสัมมนาออนไลน์ที่จะจัดขึ้นทั้งหมด 6 ครั้ง

สัมมนาครั้งที่ 1
[หัวข้องานสัมมนา]
ปัญหาหลักในการวิจัยและพัฒนา (R&D)ในประเทศไทยปัจจุบัน และวิธีแก้ไขปรับปรุงผลิตภาพให้ดียิ่งขึ้น ~เปรียบเทียบเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลด้วย AI พร้อมแสดงฟีเจอร์เด่นของแต่ละระบบ~
[วัน-เวลา]
วันพุธ ที่ 24 เม.ย. เวลา 13:30 – 15:00 น.
สัมมนาครั้งที่ 2
[หัวข้องานสัมมนา]
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและประยุกต์ใช้ในงาน R&D ด้วยทฤษฎีการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ / การวิเคราะห์แบบย้อนกลับ / การทำเหมืองข้อมูล และกระบวนการวิเคราะห์ด้วยรูปภาพ
[วัน-เวลา]
วันอังคาร ที่ 28 พ.ค. เวลา 10:30-12:00 น.
สัมมนาครั้งที่ 3
[หัวข้องานสัมมนา]
การรวบรวมข้อมูลการทดลองในงานวิจัยและพัฒนา (R&D) พร้อมตัวอย่างการปรับปรุงกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสร้างฐานข้อมูล
[วัน-เวลา]
วันพุธ ที่ 19 มิ.ย.  เวลา 13:30-15:00 น.
สัมมนาครั้งที่ 4
[หัวข้องานสัมมนา]
ฟีเจอร์หลักของเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลการทดลอง และการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)
(สรุปเนื้อหาจากสัมมนาที่ 1-3)
[วัน-เวลา]
วันพุธ ที่ 17 ก.ค. เวลา 13:30-15:00 น.
สัมมนาครั้งที่ 5
[หัวข้องานสัมมนา]
กรณีศึกษาการใช้งานเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลการทดลองจากเทคโนโลยี AI
(พาร์ท 1: อุตสาหกรรมเคมี พลาสติก อุตสาหกรรมโลหะวัสดุ)
[วัน-เวลา]
วันพุธ ที่ 21 ส.ค. เวลา 13:30-15:00 น.

ติดตามได้ในเร็วๆนี้

สัมมนาครั้งที่ 6
[หัวข้องานสัมมนา]
กรณีศึกษาการใช้งานเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลการทดลองจากเทคโนโลยี AI
(พาร์ท 2: ตัวเร่งปฏิกิริยา เซมิคอนดักเตอร์ อุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์)
[วัน-เวลา]
วันพุธ ที่ 18 ก.ย. เวลา 13:30-15:00 น.

ติดตามได้ในเร็วๆนี้

*อาจมีการเปลี่ยนแปลงวันที่และหัวข้อการสัมมนา

อุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ประเภทใดบ้างที่สามารถนำแนวคิดนี้ไปใช้ได้?

Materials Informatics-ecms
Materials Informatics-ecms
Materials Informatics-ecms
Materials Informatics-ecms
Materials Informatics-ecms
Materials Informatics-ecms

วิทยากร

Omobayashi-speaker-Hitachi-ecms
Hitachi High-Tech Corporation
Mr. Kota Omobayashi (Engineer)
ทำหน้าที่ในการออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับโซลูชัน R&B ที่บริษัทฮิตาชิ จำกัด และตั้งแต่ปี 2021 ได้ให้การสนับสนุนเพื่อปรับปรุงกระบวนการ R&D ให้กับลูกค้า ในฐานะนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลรวมไปถึงบริษัทในต่างประเทศ

Hitachi Hi-Tech (Thailand) Ltd.
Material Solution Dept
Mr. Thitiwat Chaiwiriya (Senior Manager)

Mr. Thitiwat-ecms
Suphansa-Phunsin-Hitachi

Hitachi Hi-Tech (Thailand) Ltd.
Ms. Suphansa Phunsin (Assistant)

สัมมนาออนไลน์ฟรี

วัน-เวลา

วันพุธ ที่ 24 เมษายน 2567

เวลา 13:30 – 15:00 น. (GMT+7) (ตามเวลาประเทศไทย)

เนื้อหาการสัมมนา
[หัวข้อ]
ปัญหาหลักในการวิจัยและพัฒนา (R&D)ในประเทศไทยปัจจุบัน และวิธีแก้ไขปรับปรุงผลิตภาพให้ดียิ่งขึ้น
~เปรียบเทียบเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลด้วย AI พร้อมแสดงฟีเจอร์เด่นของแต่ละระบบ~

[เนื้อหา]
1.สถานการณ์และประเด็นปัญหาด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) ในประเทศไทยในปัจจุบัน
2.ประเด็นสำคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D)
3.เปรียบเทียบคุณสมบัติของเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลการทดลองที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI)

*อาจมีการเปลี่ยนแปลงบางส่วนของเนื้อหาก่อนงานสัมมนา

[วิทยากร]
Hitachi High-Tech (Thailand) Ltd.
Mr. Kota Omobayashi (Engineer)
Mr. Thitiwat Chaiwiriya (Senior Manager)
Ms. Suphansa Phunsin (Assistant)
การสัมมนา
สัมมนาออนไลน์ผ่าน Zoom Webinar
ภาษา
ภาษาไทย
ค่าธรรมเนียม
ฟรี
แบบฟอร์มใบสมัคร
กดปุ่มด้านล่างเพื่อสมัคร
ปิดรับสมัคร
1 วันก่อนการสัมมนา
วิธีเข้าร่วมสัมมนา

ทางทีมงานจะส่งลิงค์เข้าห้องสัมมนา ก่อนวันเข้าร่วมสัมมนา 1-2 วันผ่านทางอีเมล

สิทธิพิเศษ
หลังสัมมนา ผู้ลงทะเบียนที่ตอบแบบสอบถามหลังการสัมมนาจะได้รับสิทธิพิเศษดังนี้
– ทางบริษัทจะให้คำปรึกษาฟรีเป็นเวลา 30 นาที เพื่อแนะนำการปรับปรุงกระบวนการวิจัยและพัฒนา (R&D)
– ทดลองใช้ Hitachi Material Informatics ฟรี (ระบบวิเคราะห์ข้อมูลการทดลอง)
– การบรรยายและเวิร์คช็อปที่บริษัทของคุณ (ต้องมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 10 คนเป็นอย่างน้อย)
อื่น ๆ
* ขออภัยในความไม่สะดวก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้บริษัทคู่แข่งและธุรกิจที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนานี้
*ข้อมูลบริษัทและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมสัมมนานี้จะถูกแบ่งปันระหว่างผู้จัดและบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลบริษัท

[ผู้จัด]
Hitachi High-Tech (Thailand) Ltd.
Business: Trading (parts, material), Selling Inspection Machin etc.https://www.hitachi-hightech.com/th/
[ดำเนินงานสัมมนาโดย]
ECMS LTD.
Business: Consulting, ECO Solution Business, IT Solution Business https://ecms.co.th/
TEL: +66-(0)91-575-3673