ECMS LTD.

สัมมนาออนไลน์ฟรี

สำหรับผู้บริหาร / ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) นักวิเคราะห์ข้อมูลและนักวิทยาศาสตร์

ความสำคัญของการรวบรวมข้อมูลจากการทดลองในงานวิจัยและพัฒนา (R&D)

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์หลังสร้างฐานข้อมูลด้วยทฤษฎี
(การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ / การวิเคราะห์แบบย้อนกลับ / การทำเหมืองข้อมูล และกระบวนการวิเคราะห์ด้วยรูปภาพ)

วันพุธ ที่ 12 มิถุนายน 2567 13:30-15:00 น.
ภาษาญี่ปุ่น และภาษาไทย
(มีล่ามแปลภาษาในระหว่างการสัมมนา)

24th-sem-top-image-ecms

ท่านกำลังประสบปัญหาดังต่อไปนี้ ในกระบวนการ การวิจัยและพัฒนา (R&D) กับผลิตภัณฑ์ของท่านอยู่หรือไม่?

เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์มีความสามารถในการแข่งขันพร้อมลดต้นทุนด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D)

บริษัท Hitachi High-Tech จะมาแชร์ข้อมูลต่อไปนี้ ซึ่งมีประสิทธิภาพในการเพิ่มผลิตภาพการวิจัยและพัฒนา (R&D) ผ่านสัมมนาจำนวน 4 ครั้ง ดังต่อนี้

⦿ วิธีการรวบรวมและสร้างฐานข้อมูลที่จำเป็นแบบอัตโนมัติ

⦿ เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลและอัลกอริธึมที่ทันสมัย

⦿ การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์และระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่

⦿ กรณีศึกษาการนำวิธีการและระบบเหล่านี้ไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ

25th R&D seminar-ecms
ในเซสชั่นที่ 2 เราจะแบ่งปันรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการรวบรวมข้อมูลจากการทดลองในงานวิจัยและพัฒนา (R&D) วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์หลังสร้างฐานข้อมูล พร้อมตัวอย่างการปรับปรุงกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสร้างฐานข้อมูลซึ่งมีความสำคัญต่อการเพิ่มผลิตภาพในงานวิจัยและพัฒนา (R&D)
Data management-ecms
นอกจากนี้ เราจะแบ่งปันข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) ดังต่อไปนี้
– การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์
– การวิเคราะห์แบบย้อนกลับ
– การทำเหมืองข้อมูล
– กระบวนการวิเคราะห์ด้วยรูปภาพ
สำหรับผู้สนใจ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อเรียนรู้เทคนิคและนวัตกรรมการใช้ AI และ Materials Informatics มาใช้ในงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) ได้อย่างครบถ้วน
R&D-ecms

หัวข้องานสัมมนาออนไลน์ที่จะจัดขึ้นทั้งหมด 4 ครั้ง

สัมมนาครั้งที่ 1
[หัวข้องานสัมมนา]
ปัญหาหลักในการวิจัยและพัฒนา (R&D)ในประเทศไทยปัจจุบัน และวิธีแก้ไขปรับปรุงผลิตภาพให้ดียิ่งขึ้น ~เปรียบเทียบเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลด้วย AI พร้อมแสดงฟีเจอร์เด่นของแต่ละระบบ~
[วัน-เวลา]
วันพุธ ที่ 24 เม.ย. เวลา 13:30 – 15:00 น.
สัมมนาครั้งที่ 2
[หัวข้องานสัมมนา]
ความสำคัญของการรวบรวมข้อมูลจากการทดลองในงานวิจัยและพัฒนา (R&D)
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์หลังสร้างฐานข้อมูล ด้วยทฤษฎี (การวิเคราะห์เพื่อคาดการณ์ล่วงหน้า การวิเคราะห์ย้อนกลับ การทำเหมืองข้อมูลจากข้อความ และการวิเคราะห์ข้อมูลจากรูปภาพ
[วัน-เวลา]
วันพุธ ที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 13:30-15:00 น.
สัมมนาครั้งที่ 3

[หัวข้องานสัมมนา]

ฟีเจอร์หลักของเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลการทดลอง และการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)

(สรุปเนื้อหาจากสัมมนาที่ 1-2)

[วัน-เวลา]
วันพุธ ที่ 17 ก.ค. เวลา 13:30-15:00 น.
สัมมนาครั้งที่ 4
[หัวข้องานสัมมนา]
กรณีศึกษาการใช้งานเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลการทดลองจากเทคโนโลยี AI
(อุตสาหกรรมเคมี พลาสติก อุตสาหกรรมโลหะวัสดุ ตัวเร่งปฏิกิริยา เซมิคอนดักเตอร์ อุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์)
[วัน-เวลา]
วันพุธ ที่ 21 ส.ค. เวลา 13:30-15:00 น.
*อาจมีการเปลี่ยนแปลงวันที่และหัวข้อการสัมมนา

อุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ประเภทใดบ้างที่สามารถนำแนวคิดนี้ไปใช้ได้?

R&D-ecms
R&D-ecms
R&D-ecms
R&D-ecms
R&D-ecms
R&D-ecms

วิทยากร

Omobayashi-speaker-Hitachi-ecms
Hitachi High-Tech Corporation
Mr. Kota Omobayashi (Engineer)
ทำหน้าที่ในการออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับโซลูชัน R&B ที่บริษัทฮิตาชิ จำกัด และตั้งแต่ปี 2021 ได้ให้การสนับสนุนเพื่อปรับปรุงกระบวนการ R&D ให้กับลูกค้า ในฐานะนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลรวมไปถึงบริษัทในต่างประเทศ
Hitachi High-Tech Corporation
Mr. Ryo Fujita (Assistant Senior Engineer)
Supply Chain Platform Business Group Strategy Planning Div.
Digital Solution Development Dept.
Mr. Fujita-Hitachi
Suphansa-Phunsin-Hitachi
Hitachi High-Tech Service (Thailand) Co., Ltd.
Business Development Dept.
Marketing Team
Ms. Suphansa Phunsin

สัมมนาออนไลน์ฟรี

วัน-เวลา
วันพุธ ที่ 12 มิถุนายน 2567
เวลา 13:30-15:00 น. (GMT+7) (ตามเวลาประเทศไทย)
เนื้อหาการสัมมนา
[หัวข้อ]
ความสำคัญของการรวบรวมข้อมูลจากการทดลองในงานวิจัยและพัฒนา (R&D)
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์หลังสร้างฐานข้อมูลด้วยทฤษฎี (การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ / การวิเคราะห์แบบย้อนกลับ / การทำเหมืองข้อมูล และกระบวนการวิเคราะห์ด้วยรูปภาพ)

[เนื้อหา]
1. ความสำคัญของการรวบรวมข้อมูลจากการทดลองในงานวิจัยและพัฒนา (R&D)
2. วิธีการสร้างและจัดการฐานข้อมูล
3. ตัวอย่างการนำฐานข้อมูลมาใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มผลิตภาพในงานวิจัยและพัฒนา (R&D)
4. วิธีการและขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูลอัลกอริทึม
5. วิธีการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์และการวิเคราะห์แบบย้อนกลับ วิธีการทำเหมืองข้อความ และกระบวนการวิเคราะห์ด้วยรูปภาพ พร้อมการประยุกต์ใช้งาน

*อาจมีการเปลี่ยนแปลงบางส่วนของเนื้อหาก่อนงานสัมมนา

[วิทยากร]
Hitachi High-Tech (Thailand) Ltd.
Mr. Kota Omobayashi (Engineer)
Mr. Ryo Fujita (Assistant Senior Engineer)
Ms. Suphansa Phunsin (Marketing Team)
การสัมมนา
สัมมนาออนไลน์ผ่าน Zoom Webinar
ภาษา
ภาษาญี่ปุ่น และภาษาไทย (มีล่ามแปลภาษาในระหว่างการสัมมนา)
ค่าธรรมเนียม
ฟรี
แบบฟอร์มใบสมัคร
กดปุ่มด้านล่างเพื่อสมัคร
ปิดรับสมัคร
1 วันก่อนการสัมมนา
วิธีเข้าร่วมสัมมนา

ทางทีมงานจะส่งลิงค์เข้าห้องสัมมนา ก่อนวันเข้าร่วมสัมมนา 1-2 วันผ่านทางอีเมล

สิทธิพิเศษ
หลังสัมมนา ผู้ลงทะเบียนที่ตอบแบบสอบถามหลังการสัมมนาจะได้รับสิทธิพิเศษดังนี้
– ทางบริษัทจะให้คำปรึกษาฟรีเป็นเวลา 30 นาที เพื่อแนะนำการปรับปรุงกระบวนการวิจัยและพัฒนา (R&D)
– ทดลองใช้ Hitachi Material Informatics ฟรี (ระบบวิเคราะห์ข้อมูลการทดลอง)
– การบรรยายและเวิร์คช็อปที่บริษัทของคุณ (ต้องมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 10 คนเป็นอย่างน้อย)
อื่น ๆ
* ขออภัยในความไม่สะดวก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้บริษัทคู่แข่งและธุรกิจที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนานี้
*ข้อมูลบริษัทและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมสัมมนานี้จะถูกแบ่งปันระหว่างผู้จัดและบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลบริษัท

[ผู้จัด]
Hitachi High-Tech (Thailand) Ltd.
Business: Trading (parts, material), Selling Inspection Machin etc. https://www.hitachi-hightech.com/th/
[ดำเนินงานสัมมนาโดย]
ECMS LTD.
Business: Consulting, ECO Solution Business, IT Solution Business https://ecms.co.th/
TEL: +66-(0)91-575-3673