ECMS LTD.

ร่วมงานกับเรา

วิศวกรฝ่ายขาย (ขายบริการด้านไอที)

ตำแหน่ง

วิศวกรฝ่ายขาย (ขายบริการด้านไอที)

ข้อเสนอ

25,000 – 70,000 บาท/เดือน

ความรับผิดชอบ

นำเสนอ IT Solution และขายให้กับลูกค้า

ความปลอดภัยทางไซเบอร์: การฝึกอบรม / การจำลองอีเมลฟิชชิ่งและการฝึกอบรม / การวินิจฉัยช่องโหว่ / การทดสอบการเจาะระบบ ฯลฯ

อื่นๆ: AI-OCR, Attendance System, WMS เป็นต้น

[ผลิตภัณฑ์และบริการหลัก]

1. IT-Review Web site

ทักษะที่จำเป็น

ต้องเป็นคนไทย

พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ (ต้องมีพื้นฐานเป็นอย่างน้อย)

มีประสบการณ์ทำงานบริษัทไอทีอย่างน้อย 2-3 ปี

มีประสบการณ์จัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีและมีความรู้ด้านเครือข่าย (ยินดีหากมีความรู้)

ประสบการณ์การเขียนโปรแกรม (ยินดีหากมีความรู้)

ฝ่ายไอที และการตลาดออนไลน์

ตำแหน่ง
ฝ่ายไอที และการตลาดออนไลน์
ข้อเสนอ
25,000 – 45,000 บาท/เดือน
ความรับผิดชอบ

การทำเว็บไซต์

การจัดการการตลาดออนไลน์ (ส่วนใหญ่เป็นโฆษณาออนไลน์และ SEO)

จัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ และการตลาด

[ผลิตภัณฑ์และบริการหลัก]
1. IT-Review Web site

ทักษะที่จำเป็น
ต้องเป็นคนไทย
พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ (จำเป็น)
ใช้ WordPress ได้ (ยินดีหากมีความรู้)
สามารถใช้ Photoshop และ Illustrator (ยินดีหากมีความรู้)
มีความรู้ และประสบการณ์ด้านโครงสร้างพื้นฐานไอที (เน็ตเวิร์ค, โดเมน, http เซิร์ฟเวอร์ ฯลฯ) (ยินดีหากมีความรู้)
มีทักษะการเขียนบทความ (ยินดีหากมีความรู้)

ผู้ช่วยฝ่ายขาย และการตลาด

ตำแหน่ง
ผู้ช่วยฝ่ายขาย และการตลาด
ข้อเสนอ
20,000 – 40,000 บาท/เดือน
ความรับผิดชอบ
หากลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพ
จัดการติดต่อกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพ
จัดการเรื่องการติดต่อกับลูกค้าและบริษัทคู่ค้า
[ผลิตภัณฑ์ และบริการหลัก]
1. ระบบ AI-OCR
2. ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ
3. บริการตรวจรอยรั่วแอร์
ทักษะที่จำเป็น
ต้องเป็นคนไทย
พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ (จำเป็น)
พูด อ่าน เขียน ภาษาญี่ปุ่นได้ (ยินดีหากมีความรู้)
มีประสบการณ์การทำงานในบริษัทญี่ปุ่น (ยินดี)

เงื่อนไขพื้นฐาน

ปรับเงินเดือน
ธันวาคม
โบนัส
ธันวาคม (ดูจากผลการปฏิบัติงานและการเงินของบริษัท)
เวลางาน
สามารถทำงานที่บ้านได้
(ไม่รวมคำขอของลูกค้าให้มาทำงานที่สำนักงานลูกค้า)
วันหยุด
เสาร์ อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์
ลาพักร้อน
3 วัน (ปีที่ 1) อีก 7 วัน (จากปีที่ 2)
อื่น ๆ
ประกันสังคม
ทดลองงาน
3 เดือน

มาร่วมงานกับเรา!

เราทำธุรกิจเกี่ยวกับไอที และสิ่งแวดล้อม และกำลังมองหาคู่ค้าและพนักงานที่จะมาร่วมงานกับเราเพิ่ม
รูปแบบการทำงานของบริษัทเรา คือพนักงานทั้งหมดสามารถทำงานที่บ้าน และคุณสามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเองว่าต้องการทำธุรกิจ และทำงานประเภทใด
ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีบุคคลที่สามารถจัดการงานของตัวเองได้ดี และมีความรับผิดชอบในการทำงานของตัวเอง

หากคุณสนใจโปรดติดต่อเรา
เรารอที่จะได้ร่วมงานกับคุณอยู่
CEO Mr. Atsushi Kitamura-ecms
กรรมการผู้จัดการ
Atsushi Kitamura