ECMS LTD.

ฝ่ายบริหาร / นักลงทุน / นักพัฒนาธุรกิจ
สัมมนาออนไลน์ฟรี

อนาคตยุคใหม่ของไบโอเอทานอล
เทคโนโลยีและธุรกิจแห่งอนาคต

ตระหนักถึงเศรษฐกิจหมุนเวียน
โดยใช้วัสดุชีวภาพในประเทศไทย

วันพุธ ที่ 24 พฤษภาคม 13:30 – 15:00 น.
บรรยายเป็นภาษาไทย

bio ethanol-toyo-seminar-ecms

เราขอเสนอการสัมมนานี้สำหรับ

ในปัจจุบัน การใช้พลังงานที่ได้รับจากเชื้อเพลิงฟอสซิลเพื่อขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมถือเป็นเรื่องที่ปกติมาก เช่น สิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็น โรงงาน อาคารพาณิชย์ อาคารสำนักงาน ถนน และโครงข่ายไฟฟ้า เป็นต้น ล่วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก

การใช้พลังงานเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) มีอัตราการเพิ่มที่สูงขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน และการเสื่อมโทรมของนิเวศวิทยา

bio ethanol-ecms

การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและพลังงานนั้นมีความสำคัญมากในปัจจุบัน และเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพื่อทำให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

และมีหลายคนคาดหวังว่า ไบโอเอทานอลและพลังงานที่ใช้เทคโนโลยีใหม่จะเป็นทางออกที่ดีและสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ การพัฒนาพลังงานที่มีระบบเทคโนโลยีที่ครบวงจรและมีประสิทธิภาพมีความสำคัญเพื่อลดการใช้พลังงานที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมหลายคนคาดหวังว่าไบโอเอทานอลและพลังงานยุคใหม่จะเป็นทางออกและเข้ามาแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้

Ecology-ecms

ในครั้งนี้ ทางเราได้เชิญคุณอูเมกิ/Mr. Umeki จาก Toyo Business Service PCL โดยท่านวิทยากรจะมากล่าวถึงสถานการณ์ต่างๆ ในปัจจุบันของไบโอเอทานอลในตลาดไทย ญี่ปุ่นและตลาดในอนาคตที่กำลังจะมาถึง

และให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีในการผลิตเอทานอลชีวภาพและวัสดุในอนาคต
ซึ่งประเทศไทยมีทรัพยากรที่เอื้ออำนวยและเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงแห่งหนึ่ง เนื่องจากมีวัสดุชีวภาพมากมายและหลากหลายที่สามารถนำมาใช้และประยุกต์ใช้ได้

bio ethanol-ecms
อีกทั้งท่านวิทยากรจะมาแนะนำแนวคิดเกี่ยวกับวิธีการสร้างตลาดใหม่จากแหล่งข้อมูลเหล่านี้ พร้อมทั้งแนะนำโอกาสใหม่ทางธุรกิจใหม่ในอนาคตอันใกล้นี้

การสัมมนาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับนักลงทุน เจ้าของธุรกิจ และนักพัฒนาธุรกิจที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดสิ่งใหม่ๆ และรักษาสมดุลของโลกนี้เป็นอย่างมาก
BIO-ecms

Lecturer

K.Umeki-toyo
Toyo Business Service PCL
Director
Mr. Hidetoshi Umeki
เคยทำหน้าที่ในการบริหารธุรกิจเครื่องดื่มรวมไปถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และอาหารที่ ITOCHU Corporation (หนึ่งในบริษัทการค้าครบวงจรรายใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น)
หลังจากนั้นกลับมาประเทศไทยและบริหาร Toyo Business Service PCL.

ปัจจุบันทำหน้าที่ในการบริหาร Endoca Siam และดำรงตำแหน่งในฐานะ CEO และทำธุรกิจด้านการเกษตรโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจกัญชง
ที่ปรึกษาของ Tokyo SME Support Center สำนักงานสาขาประเทศไทย
ที่ปรึกษาคณะกรรมการร่วมสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย อุตสาหกรรม สมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย

สัมมนาออนไลน์ฟรี

วันที่

วันพุธ ที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:30 – 15:00 น. (ภาษาไทยเท่านั้น)

เนื้อหาการสัมมนา

[หัวข้อ]
อนาคตยุคใหม่ของไบโอเอทานอล เทคโนโลยีและธุรกิจแห่งอนาคต

[เนื้อหา]
1.ตลาดเอทานอลชีวภาพทั่วโลกในปัจจุบันและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
2.อนาคตของตลาดและเทคโนโลยีการผลิตใหม่
3.วิธีการใช้จุดแข็งของประเทศไทยที่ซึ่งมีวัสดุชีวภาพมากมายให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4.โอกาสทางธุรกิจและโอกาสในการลงทุน

*เนื้อหาของการสัมมนาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
[Lecturer]
Toyo Business Service PCL
Director Mr. Hidetoshi Umeki

สัมมนา

สัมมนาออนไลน์ผ่าน Zoom

ภาษา

ภาษาไทยเท่านั้น 

ค่าธรรมเนียม

ฟรี

แบบฟอร์มใบสมัคร

กดปุ่มด้านล่างเพื่อสมัคร

ปิดรับสมัคร

1 วันก่อนการสัมมนา

วิธีเข้าร่วมสัมมนา

ทางทีมงานจะส่งลิงค์เข้าห้องสัมมนา ก่อนวันเข้าร่วมสัมมนา 1-2 วันผ่านทางอีเมล

สิทธิพิเศษ

– ทางบริษัทจะให้คำปรึกษาฟรีเป็นเวลา 30 นาที เกี่ยวกับไบโอเอทานอล
– การวิจัยตลาดเอทานอลชีวภาพ (เอกสาร)
(จัดทำโดย Nippon Environmental Energy Development, Toyo Business Service แปลเป็นภาษาไทย)

อื่นๆ

*ขออภัยในความไม่สะดวก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้บริษัทคู่แข่งเข้าร่วมการสัมมนานี้ *ข้อมูลบริษัทและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมสัมมนานี้จะถูกแบ่งปันระหว่างผู้จัดและบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลบริษัท

[ผู้จัด]
Toyo Business Service PCL
ประกอบกิจการ:ที่ปรึกษาด้านการจัดการ, สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ, การบัญชีและการตรวจสอบบัญชี,การลงทุนสู่ธุรกิจใหม่
https://toyo-g.com/
[ดำเนินงานสัมมนาโดย]
ECMS LTD.
ธุรกิจ: ที่ปรึกษา, ธุรกิจ ECO Solution, ธุรกิจ IT Solution
https://ecms.co.th/
Ms. Green (TH/EN) โทร: 098-294-2988
E-mail: sales@ecms.co.th