ECMS LTD.

สำหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมาตรการด้าน
สิ่งแวดล้อม และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการการเกษตร

การสร้างคาร์บอนเครดิตจากการวิเคราะห์ดิน
โดยใช้ข้อมูลดาวเทียมและ AI
วิธีลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG)
ในอุตสาหกรรมเกษตร และวิธีการทำธุรกิจ

วันพุธ ที่ 13 ธ.ค. 2566 เวลา 13:30 – 15:00 น.
ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย

Satellite&AI-banner-ecms

เราขอแนะนำสัมมนาสำหรับบุคคลเหล่านี้

หลายองค์กรได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการตามมาตรการเพื่อรับมือกับภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วเป็นเหตุผลหลักที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานขององค์กร
ส่วนในประเทศไทยเอง ในภาคอุตสาหกรรมการเกษตรก็มีการปลูกพืชต่าง ๆ อย่างเช่นข้าว, อ้อย, ข้าวโพด, และมันสำปะหลัง เป็นต้น และส่งออกไปยังต่างประเทศ
อย่างไรก็ตาม ประชากรในภาคอุตสาหกรรมการเกษตรก็ยังมีความท้าทายในด้านรายได้ของประชากร ซึ่งมีจำนวนมากที่สุดในทุกอุตสาหกรรม แต่มีรายได้เฉลี่ยต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นๆ
ดังนั้นจึงส่งผลให้ความพยายามในการเพิ่มผลผลิตและการดำเนินการตามมาตรการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนั้นมีความคืบหน้าที่ช้ามาก
Sagri-image-ecms

ครั้งนี้ เราจึงได้เชิญบริษัท Sagri ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนจากญี่ปุ่นและสิงคโปร์มาร่วมร่วมแบ่งปันความรู้ในการดำเนินงานภาคเกษตรอย่างยั่งยืนให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนา

โดยทางบริษัท Sagri นั้นให้บริการแก่อุตสาหกรรมที่จะช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกในอุตสาหกรรมการเกษตร โดยใช้เทคโนโลยีดาวเทียมและปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการการเกษตรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้การผลิตเกษตรกรรมสามารถดำเนินไปได้อย่างยั่งยืน

พร้อมทั้งทางบริษัท Sagri สามารถจำลองปริมาณปุ๋ยเคมีที่เหมาะสมที่ควรใช้ในการเพาะปลูกพืชในสวนแปลงโดยใช้ข้อมูลดาวเทียม ระบบปัญญาประดิษฐ์ที่เป็นเอกสิทธิ์จากการพัฒนาขึ้นภายในองค์กร ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยสนับสนุนการเพิ่มผลผลิตในภาคการเกษตรและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรทางด้านการเกษตรในอนาคต

Sagri-image-ecms
หากเกษตรกรมีการใช้ปุ๋ยมากเกินไป การลดการใช้ปุ๋ยให้อยู่ในระดับที่เทียบเท่ากับผลการจำลองนั้นก็จะช่วยให้พวกเขาสามารถรักษาผลผลิตพืชผลในปริมาณเท่าเดิม ในขณะเดียวกันก็ยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและลดต้นทุนในการใช้ปุ๋ยไปพร้อมๆ กัน อีกทั้งยังสามารถลดความเสียหายต่อดินที่เกิดจากปุ๋ยเคมี ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการสร้างวงจรการผลิตพืชผลที่ยั่งยืน
Sagri-image-ecms

นอกจากนี้ทางบริษัท Sagri ยังมีรูปแบบธุรกิจที่เป็นเอกลักษณ์โดยมีการร่วมมือกับบริษัทและองค์กรต่างๆ ในภาคเกษตรกรรมเพื่อสนับสนุนเกษตรกรร่วมกัน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากปุ๋ยเคมี สร้างคาร์บอนเครดิต และแบ่งปันผลกำไรจากการขายเครดิตหล่านี้ให้กับบริษัทพันธมิตรที่สนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกร

Sagri-image-ecms

วิทยากร

Mr.Sakamoto-Sagri
Saguri Co., Ltd.
Head, Singapore Office
Mr. Kazuki Sakamoto

สัมมนาออนไลน์ฟรี

วันที่

วันพุธ ที่ 13 ธ.ค. 2566 เวลา 13:30 – 15:00 น. (ตามเวลาประเทศไทย)

เนื้อหาการสัมมนา

[หัวข้อ]

การสร้างคาร์บอนเครดิตจากการวิเคราะห์ดินโดยใช้ข้อมูลดาวเทียมและ AI

วิธีลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) ในอุตสาหกรรมเกษตร และวิธีการทำธุรกิจ

 

[เนื้อหา]
1.ความท้าทายปัจจุบันในภาคเกษตรกรรมที่เกี่ยวกับภาวะโลกร้อน
2.วิธีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก?
กรณีศึกษาแนวทางการใช้ดาวเทียม ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และ AI
3.ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโมเดลความร่วมมือกับบริษัทที่สนับสนุนผู้ประกอบวิชาชีพด้านการเกษตรและการสร้างรายได้ร่วมกัน
4.ช่วงถาม-ตอบ

* มีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงบางส่วนของเนื้อหาก่อนงานสัมมนาจะเริ่มขึ้น

 

[วิทยากร]
Saguri Co., Ltd.
Head, Singapore Office
Mr. Kazuki Sakamoto

สัมมนา

สัมมนาออนไลน์ผ่าน Zoom

ภาษา

ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย (มีล่ามแปลภาษาในระหว่างการสัมมนา)

ค่าธรรมเนียม

ฟรี

แบบฟอร์มใบสมัคร

กดปุ่มด้านล่างเพื่อสมัคร

ปิดรับสมัคร

1 วันก่อนการสัมมนา

วิธีเข้าร่วมสัมมนา

ทางทีมงานจะส่งลิงค์เข้าห้องสัมมนา ก่อนวันเข้าร่วมสัมมนา 1-2 วันผ่านทางอีเมล

สิทธิพิเศษ

1.ให้คำปรึกษา 60 นาที (ฟรี)
2.บริการจำลองการใช้ปุ๋ยอย่างเหมาะสมในพื้นที่เกษตรกรรมในประเทศไทย (ฟรี)
3.เอกสารการประกอบการบรรยาย (สำหรับผู้ที่สมัครใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่งข้างต้น) (ฟรี)

อื่นๆ

*ขออภัยในความไม่สะดวก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้บริษัทคู่แข่ง เข้าร่วมการสัมมนานี้

*ข้อมูลบริษัทและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมสัมมนานี้จะถูกแบ่งปันระหว่างผู้จัดและบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลบริษัท

[ผู้จัดงาน]

Sagri Co., Ltd.

ประกอบกิจจการ: การสร้างเครดิตคาร์บอนจากการวิเคราะห์ดินโดยใช้ข้อมูลดาวเทียมและปัญญาประดิษฐ์

https://sagri.tokyo/en/

[ผู้ดำเนินงานสัมมนา]
Hitachi High-Tech (Thailand) Ltd.
Hitachi High-Tech AMATA Smart Services Co., Ltd.

ประกอบกิจการ: การค้า (ชิ้นส่วน วัสดุ) จำหน่ายเครื่องตรวจสอบ บริการการตลาดออนไลน์ ฯลฯ

https://www.hitachi-hightech.com/th/

 

ECMS LTD.
ประกอบกิจการ: ที่ปรึกษา, ธุรกิจ ECO Solution, ธุรกิจ IT Solution
https://ecms.co.th/
TEL: +66-(0)91-575-3673