ECMS LTD.

เงินเดือนสูง
วีซ่าระยะยาว
ดูแลอย่างดี

รับสมัครชาวต่างชาติที่ต้องการทํางาน
ที่ประเทศญี่ปุ่น!
แนะนําตำแหน่งงานที่มีเงินเดือน
และค่าตอบแทนสูง
พร้อมขั้นตอนการสมัครงาน

วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566
15:30 – 17:00 น. (เวลาในญี่ปุ่น)
13:30 – 15:00 น. (เวลาในไทย)
*เฉพาะภาษาญี่ปุ่น

Recruit-ecms

งานสัมมนานี้เหมาะสมกับบุคคลที่

คุณต้องการลองไปทำงานที่ญี่ปุ่นหรือไม่?
เราจะแนะนำบริษัทที่คุณสามารถทำงานเป็นระยะเวลานานโดยได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการสูงในบริษัทชั้นนำที่ญี่ปุ่น โดยใช้วีซ่าทำงานด้านวิศวกรรม มนุษยศาสตร์ และงานระหว่างประเทศ

การจ้างงานเป็นพนักงานประจำ (รายได้ต่อปี 2.6 ล้านถึง 6 ล้านเยน)

การจ้างงานระยะยาว (วีซ่าทำงานด้านวิศวกรรม มนุษยศาสตร์ และงานระหว่างประเทศ)

พนักงานคนญี่ปุ่นคอยให้ความช่วยเหลือด้านการจ้างงาน

เริ่มงานได้ภายใน 2 เดือน

Recruit-ecms

ในการสัมมนานี้  จะได้รับคำปรึกษาจากบริษัท Passion Japan ซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านอาชีพพร้อมทั้งช่วยเหลือในเรื่องการจ้างงานที่ญี่ปุ่นสำหรับชาวต่างชาติอีกด้วย

อธิบายรายละเอียดดังนี้:

มีตำแหน่งงานใดเปิดรับสมัครบ้าง?

มีเงื่อนไขอะไรบ้าง เช่น เงินเดือนและสวัสดิการ

ฉันจะได้งานไหม?

ขั้นตอนการสัมภาษณ์มีอะไรบ้าง?

Recruit-ecms

การสัมมนานี้จะจัดขึ้นโดยบรรยายเป็นภาษาญี่ปุ่น

ผู้สมัครที่สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่น

ผู้ที่มีทักษะภาษาญี่ปุ่นระดับ N3 หรือ N3 ขึ้นไป

webinars-ecms

วิทยากร

สัมมนาออนไลน์ (ฟรี)

วันที่

วันเสาร์ที่ 11พฤศจิกายน
เวลา 13:30 – 15:00 น. (ตามเวลาประเทศไทย)
เวลา 15:30 – 17:00 น. (ตามเวลาประเทศญี่ปุ่น)

เนื้อหาสัมมนา

[หัวข้อ]

รับสมัครชาวต่างชาติที่ต้องการทํางานที่ประเทศญี่ปุ่น! 

แนะนําตำแหน่งงานที่มีเงินเดือนและค่าตอบแทนสูงพร้อมขั้นตอนการสมัครงาน

 

[เนื้อหา]

1.แนะนำบริษัท Passion Japan ที่สนับสนุนชาวต่างชาติในการหางานที่ประเทศญี่ปุ่น

2.แนะนำโอกาสในการทำงานและเงื่อนไขการจ้างงานของบริษัทญี่ปุ่น

3.ขั้นตอนการสมัคร/รับสมัคร 

*เนื้อหาบางส่วนอาจมีการเปลี่ยนแปลง

 

[วิทยากร]

บริษัท Passion Japan

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

นางสาวริเอโกะ ซาเอกุสะ

การสัมมนา

ออนไลน์ผ่าน Zoom Webinar

ภาษา

ญี่ปุ่น

ค่าธรรมเนียม

ฟรี

การสมัคร

ก่อนสัมมนา 1 วัน

ปิดรับสมัคร

จนถึงวันก่อนวันงาน

ส่ง URL เข้าร่วมสัมมนา

จะจัดส่งให้ล่วงหน้า 1-2 วันก่อนวันงาน

วิธีการเข้าร่วม

กรุณาเข้าร่วมโดยใช้ Zoom URL ที่ส่งให้ทางอีเมล

สิทธิ์ในการเข้าร่วม

งานสัมมนาจะจัดขึ้นเป็นภาษาญี่ปุ่น ผู้สมัครจะต้องสามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นได้ในระดับ N3 ขึ้นไป

อื่นๆ

โปรดทราบว่าข้อมูลที่คุณลงทะเบียนจะถูกแบ่งปันให้กับผู้จัดงานสัมมนาและบริษัทในเครือ

บริษัทผู้ให้บริการ

[บริษัทผู้ประกอบการ ]

ผู้ดำเนินการให้บริการนี้

ธุรกิจ: การแนะนำและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์

https://www.passion-jpn.com/

[ศูนย์รับผู้สมัครงานในประเทศไทย]

ECMS LTD.
ธุรกิจ: การให้ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม หน่วยงาน/ที่ปรึกษาด้านการจัดการ การค้าขายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
https://ecms.co.th/