ECMS LTD.

สัมมนาออนไลน์ฟรี

สำหรับผู้บริหาร / ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) นักวิเคราะห์ข้อมูลและนักวิทยาศาสตร์

ความสำคัญของการรวบรวมข้อมูลจากการทดลองในงานวิจัยและพัฒนา (R&D)

พร้อมตัวอย่างการปรับปรุงกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสร้างฐานข้อมูล

วันพุธ ที่ 19 มิถุนายน 2567 13:30-15:00 น.
ภาษาญี่ปุ่น และภาษาไทย
(มีล่ามแปลภาษาในระหว่างการสัมมนา)

25th R&D seminar-ecms

ท่านกำลังประสบปัญหาดังต่อไปนี้ ในกระบวนการ การวิจัยและพัฒนา (R&D) กับผลิตภัณฑ์ของท่านอยู่หรือไม่?

ปัจจุบัน ความต้องการของตลาดเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เมื่อเทียบกับอดีต ด้วยเหตุนี้ บริษัทต่างๆ จึงจำเป็นต้องเร่งพัฒนาและนำเสนอวัสดุและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับลดระยะเวลาในกระบวนการผลิต (lead time) ให้สั้นลง เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าอย่างทันท่วงทีและรวดเร็ว

อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) ในปัจจุบันยังคงต้องอาศัยประสบการณ์และความชำนาญของนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญเป็นหลัก และดำเนินการผ่านกระบวนการที่ใช้แรงงานจำนวนมากในกระบวนการผลิตสินค้า
25th R&D seminar-ecms

เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์มีความสามารถในการแข่งขันพร้อมลดต้นทุนด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D)

บริษัท Hitachi Hi-Tech จะมาแชร์ข้อมูลต่อไปนี้ ซึ่งมีประสิทธิภาพในการเพิ่มผลิตภาพการวิจัยและพัฒนา (R&D) ผ่านสัมมนาจำนวน 6 ครั้ง ดังต่อนี้

⦿ วิธีการรวบรวมและสร้างฐานข้อมูลที่จำเป็นแบบอัตโนมัติ

⦿ เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลและอัลกอริธึมที่ทันสมัย

⦿ การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์และระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่

⦿ กรณีศึกษาการนำวิธีการและระบบเหล่านี้ไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ

25th R&D seminar-ecms
ในเซสชั่นที่ 3 เราจะแบ่งปันรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการรวบรวมข้อมูลจากการทดลองในงานวิจัยและพัฒนา (R&D) พร้อมตัวอย่างการปรับปรุงกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสร้างฐานข้อมูลซึ่งมีความสำคัญต่อการเพิ่มผลิตภาพในงานวิจัยและพัฒนา (R&D)
สำหรับผู้สนใจ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อเรียนรู้เทคนิคและนวัตกรรมการใช้ AI และ Materials Informatics มาใช้ในงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) ได้อย่างครบถ้วน
Data management-ecms

หัวข้องานสัมมนาออนไลน์ที่จะจัดขึ้นทั้งหมด 6 ครั้ง

สัมมนาครั้งที่ 1
[หัวข้องานสัมมนา]
ปัญหาหลักในการวิจัยและพัฒนา (R&D)ในประเทศไทยปัจจุบัน และวิธีแก้ไขปรับปรุงผลิตภาพให้ดียิ่งขึ้น ~เปรียบเทียบเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลด้วย AI พร้อมแสดงฟีเจอร์เด่นของแต่ละระบบ~
[วัน-เวลา]
วันพุธ ที่ 24 เม.ย. เวลา 13:30 – 15:00 น.
สัมมนาครั้งที่ 2
[หัวข้องานสัมมนา]
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและประยุกต์ใช้ด้วยทฤษฎีการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ / การวิเคราะห์แบบย้อนกลับ / การทำเหมืองข้อมูล และกระบวนการวิเคราะห์ด้วยรูปภาพ
[วัน-เวลา]
วันอังคาร ที่ 28 พ.ค. เวลา 10:30-12:00 น.

สัมมนาครั้งที่ 3

[หัวข้องานสัมมนา]
การรวบรวมข้อมูลการทดลองในงานวิจัยและพัฒนา (R&D) พร้อมตัวอย่างการปรับปรุงกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสร้างฐานข้อมูล
[วัน-เวลา]
วันพุธ ที่ 19 มิ.ย.  เวลา 13:30-15:00 น.

สัมมนาครั้งที่ 4

[หัวข้องานสัมมนา]
ฟีเจอร์หลักของเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลการทดลอง และการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)
(สรุปเนื้อหาจากสัมมนาที่ 1-3)
[วัน-เวลา]
วันพุธ ที่ 17 ก.ค. เวลา 13:30-15:00 น.

สัมมนาครั้งที่ 5

[หัวข้องานสัมมนา]
กรณีศึกษาการใช้งานเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลการทดลองจากเทคโนโลยี AI
(พาร์ท 1: อุตสาหกรรมเคมี พลาสติก อุตสาหกรรมโลหะวัสดุ)
[วัน-เวลา]
วันพุธ ที่ 21 ส.ค. เวลา 13:30-15:00 น.

สัมมนาครั้งที่ 6

[หัวข้องานสัมมนา]
กรณีศึกษาการใช้งานเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลการทดลองจากเทคโนโลยี AI
(พาร์ท 2: ตัวเร่งปฏิกิริยา เซมิคอนดักเตอร์ อุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์)
[วัน-เวลา]
วันพุธ ที่ 18 ก.ย. เวลา 13:30-15:00 น.
*อาจมีการเปลี่ยนแปลงวันที่และหัวข้อการสัมมนา

อุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ประเภทใดบ้างที่สามารถนำแนวคิดนี้ไปใช้ได้?

Materials Informatics-ecms
Materials Informatics-ecms
Materials Informatics-ecms
Materials Informatics-ecms
Materials Informatics-ecms
Materials Informatics-ecms

วิทยากร

Mr. Fujita-Hitachi
Hitachi High-Tech Corporation
Mr. Ryo Fujita (Assistant Senior Engineer)
Supply Chain Platform Business Group
Strategy Planning Div.
Digital Solution Development Dept.
Hitachi High-Tech Service (Thailand) Co., Ltd.
Business Development Dept.
Marketing Team
Ms. Suphansa Phunsin
Suphansa-Phunsin-Hitachi

สัมมนาออนไลน์ฟรี

วัน-เวลา
วันพุธ ที่ 19 มิถุนายน 2567
เวลา 13:30 – 15:00 น. (GMT+7) (ตามเวลาประเทศไทย)
เนื้อหาการสัมมนา
[หัวข้อ]
ความสำคัญของการรวบรวมข้อมูลจากการทดลองในงานวิจัยและพัฒนา (R&D)
พร้อมตัวอย่างการปรับปรุงกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสร้างฐานข้อมูล

[เนื้อหา]
1.ความสำคัญของการรวบรวมข้อมูลจากการทดลองในงานวิจัยและพัฒนา (R&D)
2.วิธีการสร้างและจัดการฐานข้อมูล
3.ตัวอย่างการนำฐานข้อมูลมาใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มผลิตภาพในงานวิจัยและพัฒนา (R&D)

*อาจมีการเปลี่ยนแปลงบางส่วนของเนื้อหาก่อนงานสัมมนา

[วิทยากร]
Hitachi High-Tech (Thailand) Ltd.
Mr. Ryo Fujita (Assistant Senior Engineer)
Ms. Suphansa Phunsin (Marketing Team)
การสัมมนา
สัมมนาออนไลน์ผ่าน Zoom Webinar
ภาษา
ภาษาญี่ปุ่น และภาษาไทย (มีล่ามแปลภาษาในระหว่างการสัมมนา)
ค่าธรรมเนียม
ฟรี
แบบฟอร์มใบสมัคร
กดปุ่มด้านล่างเพื่อสมัคร
ปิดรับสมัคร
1 วันก่อนการสัมมนา
วิธีเข้าร่วมสัมมนา

ทางทีมงานจะส่งลิงค์เข้าห้องสัมมนา ก่อนวันเข้าร่วมสัมมนา 1-2 วันผ่านทางอีเมล

สิทธิพิเศษ
หลังสัมมนา ผู้ลงทะเบียนที่ตอบแบบสอบถามหลังการสัมมนาจะได้รับสิทธิพิเศษดังนี้
– ทางบริษัทจะให้คำปรึกษาฟรีเป็นเวลา 30 นาที เพื่อแนะนำการปรับปรุงกระบวนการวิจัยและพัฒนา (R&D)
– ทดลองใช้ Hitachi Material Informatics ฟรี (ระบบวิเคราะห์ข้อมูลการทดลอง)
– การบรรยายและเวิร์คช็อปที่บริษัทของคุณ (ต้องมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 10 คนเป็นอย่างน้อย)
อื่น ๆ
* ขออภัยในความไม่สะดวก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้บริษัทคู่แข่งและธุรกิจที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนานี้
*ข้อมูลบริษัทและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมสัมมนานี้จะถูกแบ่งปันระหว่างผู้จัดและบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลบริษัท

[ผู้จัด]
Hitachi High-Tech (Thailand) Ltd.
Business: Trading (parts, material), Selling Inspection Machin etc. https://www.hitachi-hightech.com/th/
[ดำเนินงานสัมมนาโดย]
ECMS LTD.
Business: Consulting, ECO Solution Business, IT Solution Business https://ecms.co.th/
TEL: +66-(0)91-575-3673