ECMS LTD.

เสียงจากลูกค้า

K.Umeki-toyo
Director
Mr. Hidetoshi Umeki
เราให้บริการที่ปรึกษาสำหรับบริษัท และเรากำลังพัฒนาไบโอเอทานอลสำหรับอนาคต ซึ่งเป็นการสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์ชีวภาพและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องสำหรับบริษัทในไทยและประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้เพื่อขยายฐานธุรกิจให้เติบโตทัดเทียมนานาชาติ และเมื่อเราได้ลองใช้บริการจัดสัมมนาออนไลน์ที่สนับสนุนโดยบริษัท อีซีเอ็มเอส จำกัด พวกเขาสามารถเรียนเชิญนักธุรกิจกว่า 600 รายจากบริษัททั้งในไทยและญี่ปุ่นเข้าร่วมด้วย ซึ่งทำให้เราประหลาดใจอย่างมาก ดังนั้นเราจึงเชื่อมั่นว่าตลาดที่มีศักยภาพของ “ไบโอเอทานอล” ในประเทศไทยนั้นใหญ่มาก ๆ

หลังจากที่เราจัดสัมมนา เราได้รับข้อตกลงทางธุรกิจหลายประการจากบริษัทใหญ่ๆ และคาดว่าจะสามารถขยายธุรกิจร่วมกับพวกเขาได้ เราใช้เวลาเตรียมการสัมมนาเพียงแค่ 1 เดือนเท่านั้น เพราะเราได้รับการสนับสนุนจากบริษัท อีซีเอ็มเอส เราจึงไม่ต้องใช้เวลาในการเตรียมตัวมากนัก แต่เรากลับได้รับรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์และการติดต่อจากตลาดได้มากมาย หากเราไม่ได้ใช้บริการจากบริษัท อีซีเอ็มเอส เราจะไม่ได้รับโอกาสในการขายและโอกาสใหม่ ๆ ครั้งนี้เลย ผมคิดว่าบริการสนับสนุนการตลาดออนไลน์นี้คุ้มค่ามากสำหรับบริษัทที่ทำธุรกิจแบบ B2B

ท่านมีปัญหาเกี่ยวกับการขายและการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทของท่านหรือไม่?

ได้หลีดที่มากกว่า 1,000 รายชื่อ
ภายในการสัมมนา 1 ครั้ง!
เราพร้อมแล้วที่จะมอบ
ความรู้ดี ๆ นี้ให้กับท่าน

สร้างหลีดสำหรับการขาย
ผ่านการสัมมนาออนไลน์
การตลาดสำหรับธุรกิจ B2B

บริการสนับสนุนการสัมมนาออนไลน์
บริการสนับสนุนการโปรโมทกิจกรรม
บริการสนับสนุนการตลาดทางโทรศัพท์

online marketing-infographic-ecms

ผลประโยชน์ที่ได้จากบริการนี้

ประโยชน์ข้อที่ 1

ท่านจะได้ลูกค้าที่มีศักยภาพรายใหม่

call center, customer service, business solutions-ecms
ท่านจะได้หลีดที่มีโอกาสเป็นลูกค้าใหม่ได้ตั้งแต่ 100 – 1,000 ราย ในการสัมมนาออนไลน์เพียงครั้งเดียว

ประโยชน์ข้อที่ 2

ท่านจะสามารถเข้าใจสิ่งที่ลูกค้าต้องการสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของท่านได้

email, email marketing, newsletter-infographic-ecms
ด้วยการมิตติ้งพูดคุยทางธุรกิจหลายครั้งกับลูกค้าที่มีศักยภาพสูงในช่วงเวลาสั้น ๆ ท่านจะสามารถเข้าใจได้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าจริง ๆ แล้วลูกค้าต้องการอะไรในผลิตภัณฑ์และบริการของคุณ

ประโยชน์ข้อที่ 3

ท่านจะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการโฆษณาได้

calculator, office, computer-infographic-ecms
การโปรโมทของเราที่ส่งข้อมูลการสัมมนาของท่านออกไปสู่กลุ่มลูกค้ากว่า 10,000 อีเมล และเรายังมีการจัดสัมมนาออนไลน์อีกมากมายในช่วงเวลาเดียวกัน ดังนั้นเราจึงสามารถโปรโมทงานสัมมนาประเภทเดียวกันได้ในคราวเดียวจากงบประมาณของบริษัทต่าง ๆ ทำให้ท่านสามารถลดต้นทุนการโฆษณาเพื่อโปรโมทเฉพาะบริษัทของท่านได้

ประโยชน์ข้อที่ 4

ปล่อยให้พนักงานของท่านโฟกัสไปยังงานที่พวกเขาจำเป็นต้องทำจริง ๆ

laptop, notebook, business-ecms
หากท่านอยากจัดงานสัมมนาออนไลน์หรือทำการตลาดออนไลน์โดยใช้พนักงานทั่วไป มันอาจจะต้องใช้เวลาและไม่อาจจะหวังผลลัพธ์ที่ดีได้ แต่หากเป็นเราที่ให้บริการด้านนี้อยู่แล้ว เราจะสามารถดำเนินการทั้งหมดให้ท่านได้ภายใน 1 เดือน และจะสามารถจัดหาลูกค้าใหม่ ๆ ให้ท่านได้มากมาย ให้พนักงานของท่านไปดูแลลูกค้าจากตรงนั้นจะดีกว่า

ผลลัพธ์ที่ผ่านมาของเรา

Online Marketing_Seminar-Theme-ecms
สามารถคลิกดูรายละเอียดการสัมมนาแต่ละรายการได้จากแต่ละภาพด้านล่าง

ขั้นตอนการบริการ

ขั้นตอนที่ 1 |ติดต่อ

ขั้นตอนที่ 2 |พูดคุยและตัดสินใจในเนื้อหาสัมมนา

ขั้นตอนที่ 3 |จัดทำเนื้อหาและประชาสัมพันธ์การสัมมนา

ขั้นตอนที่ 4 |จัดสัมมนาออนไลน์

ขั้นตอนที่ 5 |รวบรวมแบบสอบถามการตลาด

ขั้นตอนที่ 6 |นัดหมายพูดคุยกับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า

ท่านสามารถแก้ไขหรือแจ้งให้เราปรับกระบวนการต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับอีเวนท์ของท่านได้

ได้หลีดที่มากกว่า 1,000 รายชื่อ
ภายในการสัมมนา 1 ครั้ง!
เราพร้อมแล้วที่จะมอบ
ความรู้ดี ๆ นี้ให้กับท่าน

สร้างหลีดสำหรับการขาย
ผ่านการสัมมนาออนไลน์
การตลาดสำหรับธุรกิจ B2B

บริการสนับสนุนการสัมมนาออนไลน์
บริการสนับสนุนการโปรโมทกิจกรรม
บริการสนับสนุนการตลาดทางโทรศัพท์

online marketing-infographic-ecms

รูปภาพโฆษณา

รูปภาพสำหรับการส่งอีเมล
รูปภาพโฆษณาสัมมนาออนไลน์
รูปภาพสำหรับการส่งอีเมล

ผู้ให้บริการ

[Company Information]
ECMS LTD.
Delivering information, consulting
and trading related environment.
Https://ecms.co.th/
Ms. Green M: +66-(0) 98-294-2988 [TH / EN]