ECMS LTD.

เราขอเสนอการสัมมนานี้เพื่อทุกท่านที่

“การลดลงของคาร์บอน”
ได้เปลี่ยนไปแล้ว

“สิ่งที่ควรทำ”

“สิ่งที่ต้องทำ”

สำหรับบริษัทของท่าน

cargo-ship-ecms
แต่ยังมีวิธีการลดคาร์บอนได้ไม่มากนัก และหลาย ๆ บริษัทเองก็ยังไม่มีแนวความคิดที่มากพอเกี่ยวกับเรื่องนี้ ที่จะทำให้การลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดร์ออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ได้สำเร็จ 

ดังนั้นเราจึงเชิญ “Suzuyo” ซึ่งเป็นบริษัทโลจิสติกส์ครบวงจรรายใหญ่ เพื่อมาให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีลดการปล่อยก๊าซ CO2 ในงานด้านโลจิสติกส์  
distribution-warehouse-ecms
เนื้อหาการสัมมนาจากบริษัท Suzuyo
วิธีการจำลองการปล่อย CO2
การเปลี่ยนขนาดและประเภทของรถขนส่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงที่สุด
การเพิ่มประสิทธิภาพในเส้นทางโลจิสติกส์โดยรวม
การรวมสินค้าสำหรับขนส่งไว้ในที่เดียวกัน
และอื่นๆ
suzuyo-picture

วีดีโอย้อนหลัง
การเข้าสัมมนา

“วิธีลดการปล่อยก๊าซ CO2 ในอุตสาหกรรม Logistics”

วิทยากร

SUZUYO (THAILAND) LTD.
ผู้จัดการฝ่ายขาย
Mr. Kento Kimura
Mr. Kento Kimura-SUZUYO (THAILAND) LTD.
วิทยากรมีประสบการณ์ในการดูแลธุรกิจการขนส่งภายในประเทศญี่ปุ่นหลังจากที่เขาเริ่มงานที่ Suzuyo Co.,Ltd.
ซึ่งทางบริษัทฯ Suzuyo Co.,Ltd.เองได้รับรองจากกรมขนส่งทางบกของประเทศญี่ปุ่น
ว่าเป็นบริษัทฯที่ส่งเสริมธุรกิจแบบ ECO SHIP MODAL SHIFT เป็นเวลา 14 ปีต่อเนื่องกัน
อีกทั้งยังมีความพยายามในการลด CO2 อย่างต่อเนื่องจากการขนส่งแบบเรือเฟอรี่ และการขนส่งแบบต่อเนื่อง
ปัจจุบันวิทยากรได้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ในประเทศไทย
และ ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าที่ต้องการลดการปล่อยก๊าซCO2และลดต้นทุนในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
Ms. Monrada Songsaeng-SUZUYO (THAILAND) LTD.
SUZUYO (THAILAND) LTD.
ผู้จัดการฝ่ายขาย
Ms. Monrada Songsaeng
วิทยากรเป็นผู้มีความรู้ และมีความชำนาญในเรื่องของการนำเข้า และ ส่งออก
อีกทั้งสามารถให้คำปรึกษาในด้านของการยื่นขอใบอนุญาตก่อนการนำเข้า
อาทิเช่น ใบอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
สามารถให้คำแนะนำ และ นำเสนอแนวทางการทำงาน โซลูชั่นสำหรับลูกค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ได้อย่างสูงสุด
นอกจากนั้นวิทยากรยังเป็นผู้มีความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่น สามารถติดต่อประสานงานกับบริษัทญี่ปุ่นทั้งภายใน และ ต่างประเทศ
รวมถึงบริษัทในเครือได้อย่างคล่องแคล่ว

สัมมนาออนไลน์ฟรี

วันที่

วันพฤหัสบดี ที่ 23 กุมภาพันธ์

เวลา 13:30 – 15:00 น. (GMT+7)  (ตามเวลาประเทศไทย)

เนื้อหาการสัมมนา

[หัวข้อ]
วิธีลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์

[เนื้อหา]
1. วิธีจำลองการปล่อย CO2 ในระบบโลจิสติกส์
2. วิธีลดการปล่อย CO2 ในระบบโลจิสติกส์ (วิธีการและตัวอย่าง)
3. วิธีลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์กับ CO2

[วิทยากร]
Suzuyo (Thailand) Ltd.

ผู้จัดการฝ่ายขาย Mr. Kento Kimura
ผู้จัดการฝ่ายขาย Ms. Monrada Songsaeng

สัมมนา

สัมมนาออนไลน์ผ่าน Zoom

ภาษา

ภาษาญี่ปุ่น / ภาษาไทย (มีล่ามแปลภาษาในระหว่างการสัมมนา)

ค่าธรรมเนียม

ฟรี

แบบฟอร์มใบสมัคร

กดปุ่มด้านล่างเพื่อสมัคร

ปิดรับสมัคร

1 วันก่อนการสัมมนา

วิธีเข้าร่วมสัมมนา

 ทางทีมงานจะส่งลิงค์เข้าห้องสัมมนา ก่อนวันเข้าร่วมสัมมนา 1-2 วันผ่านทางอีเมล์

สิทธิพิเศษ

หลังจากการสัมมนา Suzuyo สามารถให้บริการ สาธิตจำลองการใช้งานฟรีหลังการสัมมนาโดย Suzuyo เพื่อคำนวณการปล่อยก๊าซ CO2 ในปัจจุบัน และวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพและต้นทุนด้านโลจิสติกส์

อื่นๆ

*ขออภัยในความไม่สะดวก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้บริษัทคู่แข่งทางด้านโลจิสติกส์และธุรกิจที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนานี้

*ข้อมูลบริษัทและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมสัมมนานี้จะถูกแบ่งปันระหว่างผู้จัดและบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลบริษัท

[ผู้จัด]
Suzuyo (Thailand) Ltd.
Suzuyo Distribution Center (Thailand) Ltd.

ธุรกิจ: คลังสินค้า, การขนส่ง, การปรับเปลี่ยนให้เข้ากับความต้องการ, โลจิสติกส์ครบวงจรระหว่างประเทศ, การซื้อขายแลกเปลี่ยน ฯลฯ
https://www.suzuyo.co.th/

[ดำเนินงานสัมมนาโดย]

ECMS LTD.

ธุรกิจ: ที่ปรึกษา, ธุรกิจ ECO Solution, ธุรกิจ IT Solution

https://ecms.co.th/