ECMS LTD.

ลดค่าไฟฟ้าจากเครื่องปรับอากาศได้ถึง 20-30%

การสัมมนาสำหรับผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบดูแลเครื่องจักร
วันที่ 18th Dec (Fri) 15:00-16:00
วันที่ 25th Dec (Fri) 15:00-16:00
※จัดสัมมนา 2 ครั้ง

คุณมีความกังวลใดๆต่อไปนี้ เกี่ยวกับค่าไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศในโรงงานและอาคารที่ใช้ในการทำพื้นที่การค้าหรือไม่?

บางองค์กรสามารถประหยัดค่าไฟที่เกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศได้มากถึง 30% ต่อปี !

จัดทำรายงานให้ฟรี / แนะนำสัมนา

ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการกินไฟของเครื่องปรับอากาศ และวิธีลดการใช้พลังงานไฟฟ้า

การสัมมนาและรายงานในครั้งนี้ จะเป็นการแนะนำให้ทางท่านผู้บริหารอาคารที่ใช้ในการทำพื้นที่การค้า หรือผู้รับผิดชอบดูแลเครื่องจักรในโรงงาน ว่ามีประเด็นใดที่ควรจะทบทวน หรือจะต้องดำเนินการในขั้นตอนใดเพื่อลดต้นทุนได้อย่างราบรื่น

เราสามารถแนะนำเครื่องมือที่ช่วยประหยัดพลังงาน และแนะนำตัวอย่างวิธีการแก้ไขหรือปรับปรุงหน้างานโดยไม่ต้องลงทุนซื้อเครื่องจักรให้ท่านได้

สำหรับท่านที่สนใจให้เราจัดทำรายงานให้ฟรี

สัมนาออนไลน์ฟรี

※รายละเอียดโปรแกรมคลิกที่นี่

สัมมนาออนไลน์ฟรี

วันจัดสัมมนา

ครั้งที่ 1 : วันที่ 18 ธันวาคม (วันศุกร์) 15:00-16:00 (เวลาประเทศไทย)
ครั้งที่ 2 : วันที่ 25 ธันวาคม (วันศุกร์) 15:00-16:00 (เวลาประเทศไทย)

รายละเอียดในการสัมมนา

[เนื้อหาครั้งที่1] เหตุผลที่ค่าไฟสูง (ความรู้พื้นฐาน)
・ค่าไฟฟ้าในส่วนของเครื่องจักรของท่าน แพงหรือถูกกว่าค่าไฟปกติ
・ตัวอย่างการลดค่าไฟได้มากสุด 30%
・สาเหตุที่ค่าไฟแพง
・จุดที่ต้องตรวจสอบสภาพปัจจุบันก่อนที่จะเริ่มดำเนินการเพื่อลดค่าไฟเครื่องปรับอากาศ
・เรื่องที่มักจะเข้าใจผิด

[เนื้อหาครั้งที่2] วิธีการต่างๆเพื่อประหยัดค่าไฟ
・วิธีลดต้นทุน
・กฏของการใช้เครื่องปรับอากาศ
・การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
・การออกแบบพื้นที่ๆจะใช้เครื่องปรับอากาศ
・การประหยัดพลังงานและการใช้เครื่องมืออื่นๆ
・การซ่อมเครื่องปรับอากาศ และการเปลี่ยนรุ่นของเครื่องปรับอากาศ

เนื้อหาในการสัมมนาทั้ง 2 ครั้ง รายละเอียดจะไม่เหมือนกัน
ท่านสามารถเลือกที่จะเข้าร่วมสัมมนาเพียงครั้งใดครั้งหนึ่งได้ แต่หากท่านไม่มีพื้นฐานเรื่องพลังงานไฟฟ้าและไม่ได้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งที่ 1 แต่มาร่วมสัมนาในครั้งที่ 2 เลย อาจมีเนื้อหาบางส่วนซึ่งยากต่อการทำความเข้าใจสำหรับท่าน
ดังนั้น การเข้าร่วมสัมมนาทั้ง 2 ครั้ง จะทำให้ท่านได้รับประโยชน์จากการสัมมนาอย่างสูงสุด

รูปแบบการสัมนา
โปรแกรม Zoom
ค่าใช้จ่าย
ฟรี
การสมัคร

สามารถสมัคร โดยกดคลิกที่ด้านล่างนี้ได้ทันที

ระยะเวลาสมัคร

สมัครได้จนถึงก่อนวันเริ่มสัมมนา

เอกสารแนบ

จะส่งให้ท่านก่อนเริ่มวันสัมมนา 1-2 วัน

วิธีการเข้าร่วมสัมนา

เข้าร่วมสัมมนาผ่านโปรแกรม Zoom โดยทางผู้จัดสัมมนาจะส่ง URL ทางอีเมล์ให้

อื่นๆ

รายละเอียดในการสัมมนานี้ จะเหมาะกับผู้บริหารโรงงาน อาคารที่ใช้ทำพื้นที่การค้า หรือผู้รับผิดชอบดูแลเครื่องจักรในโรงงานเป็นส่วนใหญ่

วิธีการลดค่าไฟฟ้านี้ จะใช้ได้ผลกับเครื่องปรับอากาศระบบแยกส่วนเป็นหลัก กรณีของเครื่องปรับอากาศแบบส่วนกลาง จะใช้วิธีอื่น ดังนั้นหากใช้วิธีนี้จะได้ประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานน้อย

คู่แข่งทางการค้าในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน กรุณางดการเข้าร่วมสัมมนานี้
กรุณารับทราบว่า ทางผู้จัดสัมมนาและพาร์ทเนอร์ จะเป็นผู้ได้รับข้อมูลที่ท่านลงทะเบียนไว้


สนใจทดลองใช้บริการวิเคราะห์หน้างานจริง เพื่อลดค่าไฟสำหรับเครื่องปรับอากาศหรือไม่?

บริษัทผู้ดำเนินการ

[ผู้ดำเนินการ]
ECMS LTD.
ประกอบธุรกิจ : ให้บริการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม เป็นตัวแทนดำเนินการ เป็นที่ปรึกษา จำหน่ายผลิตภัณฑ์และจัดอบรม สัมมนาด้านสิ่งแวดล้อม
https://ecms.co.th/
TEL: +66-(0)91-575-3673

[Technical partner]
SML-Techonlogy (Thailand) Co., Ltd.
ประกอบธุรกิจ : ซ่อมรอยร้าวเครื่องจักร จำหน่ายแผ่นประหยัดพลังงาน Continewm http://www.smlthai.com/index.html