fbpx

ー ร่วมงานกับเรา ー

โปรแกรมเมอร์ (ทักษะหลัก PHP, MySQL)

ตำแหน่ง
โปรแกรมเมอร์ (ทักษะหลัก PHP, MySQL)
ข้อเสนอ
30,000 – 70,000 บาท/เดือน
ความรับผิดชอบ
การพัฒนาระบบสำหรับลูกค้าโลจิสติกส์
*ทำงานที่ไซต์งานของลูกค้า
ทักษะที่จำเป็น
พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ (ต้องมีพื้นฐานเป็นอย่างน้อย)
ทักษะการเขียนโปรแกรม (PHP)(จำเป็น)
ทักษะทาง DB (MySQL)(จำเป็น) *ยินดีหากมีความรู้ด้าน Oracle
สามารถใช้คำสั่งพื้นฐานของ Linux ubuntu server
มีประสบการณ์การทำงานด้านโปรแกรมเมอร์อย่างน้อย 2-3 ปี (จำเป็น)
มีประสบการณ์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านลอจิสติกส์ (ยินดีหากมี)

โปรแกรมเมอร์ (เว็บโปรแกรมเมอร์ หรือมีทักษะภาษา Java, C#)

ตำแหน่ง
โปรแกรมเมอร์ (เว็บโปรแกรมเมอร์ หรือมีทักษะภาษา Java, C#)
ข้อเสนอ

40,000 – 90,000 บาท/เดือน

ความรับผิดชอบ
การพัฒนาระบบสำหรับลูกค้าโลจิสติกส์
*ทำงานที่ไซต์งานของลูกค้า
ทักษะที่จำเป็น
พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ (ต้องมีพื้นฐานเป็นอย่างน้อย)
ทักษะการเขียนโปรแกรม (โปรแกรมเมอร์ (เว็บโปรแกรมเมอร์ หรือมีทักษะภาษา Java, C#)(จำเป็น)
ทักษะทาง DB (MySQL)(จำเป็น) *ยินดีหากมีความรู้ด้าน Oracle
สามารถใช้คำสั่งพื้นฐานของ Linux ubuntu server
มีประสบการณ์การทำงานด้านโปรแกรมเมอร์อย่างน้อย 2-3 ปี (จำเป็น)
มีประสบการณ์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านลอจิสติกส์ (ยินดีหากมี)

ฝ่ายไอที และการตลาดออนไลน์

ตำแหน่ง
ฝ่ายไอที และการตลาดออนไลน์
ข้อเสนอ
25,000 – 45,000 บาท/เดือน
ความรับผิดชอบ
การทำเว็บไซต์
การจัดการการตลาดออนไลน์ (ส่วนใหญ่เป็นโฆษณาออนไลน์และ SEO)
จัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ และการตลาด
[ผลิตภัณฑ์และบริการหลัก]
1. IT-Review Web site
ทักษะที่จำเป็น
ต้องเป็นคนไทย
พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ (จำเป็น)
ใช้ WordPress ได้ (ยินดีหากมีความรู้)
สามารถใช้ Photoshop และ Illustrator (ยินดีหากมีความรู้)
มีความรู้ และประสบการณ์ด้านโครงสร้างพื้นฐานไอที (เน็ตเวิร์ค, โดเมน, http เซิร์ฟเวอร์ ฯลฯ) (ยินดีหากมีความรู้)
มีทักษะการเขียนบทความ (ยินดีหากมีความรู้)

ผู้ช่วยฝ่ายขาย และการตลาด

ตำแหน่ง
ผู้ช่วยฝ่ายขาย และการตลาด
ข้อเสนอ
20,000 – 40,000 บาท/เดือน
ความรับผิดชอบ
หากลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพ
จัดการติดต่อกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพ
จัดการเรื่องการติดต่อกับลูกค้าและบริษัทคู่ค้า
[ผลิตภัณฑ์ และบริการหลัก]
1. ระบบ AI-OCR
2. ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ
3. บริการตรวจรอยรั่วแอร์
ทักษะที่จำเป็น
ต้องเป็นคนไทย
พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ (จำเป็น)
พูด อ่าน เขียน ภาษาญี่ปุ่นได้ (ยินดีหากมีความรู้)
มีประสบการณ์การทำงานในบริษัทญี่ปุ่น (ยินดี)

เงื่อนไขพื้นฐาน

ปรับเงินเดือน
ธันวาคม
โบนัส
ธันวาคม (ดูจากผลการปฏิบัติงานและการเงินของบริษัท)
เวลางาน
สามารถทำงานที่บ้านได้
(ไม่รวมคำขอของลูกค้าให้มาทำงานที่สำนักงานลูกค้า)
วันหยุด
เสาร์ อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์
ลาพักร้อน
3 วัน (ปีที่ 1) อีก 7 วัน (จากปีที่ 2)
อื่น ๆ
ประกันสังคม
ทดลองงาน
3 เดือน

มาร่วมงานกับเรา!

เราทำธุรกิจเกี่ยวกับไอที และสิ่งแวดล้อม และกำลังมองหาคู่ค้าและพนักงานที่จะมาร่วมงานกับเราเพิ่ม
รูปแบบการทำงานของบริษัทเรา คือพนักงานทั้งหมดสามารถทำงานที่บ้าน และคุณสามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเองว่าต้องการทำธุรกิจ และทำงานประเภทใด
ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีบุคคลที่สามารถจัดการงานของตัวเองได้ดี และมีความรับผิดชอบในการทำงานของตัวเอง

หากคุณสนใจโปรดติดต่อเรา
เรารอที่จะได้ร่วมงานกับคุณอยู่
CEO Mr. Atsushi Kitamura
กรรมการผู้จัดการ
Atsushi Kitamura