fbpx

ー นโยบายความเป็นส่วนตัว ー

นโยบายพื้นฐาน

ECMS LTD. จะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างระมัดระวัง (รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด) หรือ (“ลูกค้า”) และจะต้องดำเนินการเก็บข้อมูลไว้อย่างเหมาะสม เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้บริการที่ ECMS จัดให้ได้อย่างปลอดภัย

การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อใช้บริการของเรา คุณอาจจะต้องลงทะเบียนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับจะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการที่สมัคร และจะไม่ถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด โดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้า (หากจำเป็นต้องดำเนินการตามที่กฎหมาย กำหนดด้วยเหตุผลบางประการ เราจะดำเนินการให้ตามกฎหมาย)

ตัวอย่างบริการของเรา:

เว็บไซด์ จดหมายข่าวทางอีเมล จดหมายข่าว การให้คำปรึกษา สัมมนา และบริการส่วนบุคคลอื่นๆ ที่บริษัทจัดให้

ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคล:

ชื่อ ชื่อบริษัทและตำแหน่ง ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการให้บริการอื่นๆ

การนำข้อมูลไปใช้

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
ในกรณีอื่นใดที่จำเป็นต้องเปิดเผยหรือใช้ข้อมูลของคุณ เราจะติดต่อคุณเพื่อขอความยินยอมในการใช้ข้อมูลของคุณล่วงหน้า

วิธีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราจะใช้มาตรการต่อไปนี้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล
สำหรับบริการอื่นที่ไม่ใช่เว็บไซด์ที่จัดทำโดย ECMS มาตรการขององค์กรและทางเทคนิคที่จำเป็นและเหมาะสมถูกนำมาใช้เพื่อรับรองความปลอดภัยสำหรับบริการแต่ละประเภท

เกี่ยวกับนโยบายนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้ไม่ได้กับบริการที่มีนโยบายความเป็นส่วนตัวแยกต่างหากซึ่งไม่รวมนโยบายข้อความเป็นส่วนตัวนี้ เช่นผลิตภัณฑ์ หรือ บริการของบุคคลที่สาม ที่เราอาจนำเสนอในเว็บไซด์ของเรา

กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

ผู้เยี่ยมชมที่เข้าใช้เว็บไซด์ของเราถูกผูกมัดโดยกฎหมายและข้อบัญญัติของประเทศไทย

การแก้ไข

เมื่อนโยบายนี้ได้รับการปรับปรุงแก้ไข เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงข้อมูลเวอร์ชันล่าสุดในหน้านี้
3rd Apr 2021
หากมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวโปรดติดต่อเรา
ECMS LTD.
68/1 Pasana Soi 2 Sukhumvit road, Phra Khanong Nua, Watthana, Bangkok 10110
แบบฟอร์มการติดต่อ
https://ecms.co.th/th/contact-th/